Službene stranice
DISTRIBUCIJA POSTERA O NOBELOVOJ NAGRADI


Najnovija vijest:
POSTERI SU STIGLI! PRIPREMA SE DISTRIBUCIJA

Ciljevi:

  - Jednostavnim jezikom predstaviti dobitnike Nobelove nagrade iz fizike za 2004. godinu;

  - tiskanje (3000 kom) prevedenog (prevoditelj prof. dr.sc. I. Picek) postera Švedske akademije
    znanosti (dimenzije100x70 cm);

  - postere distribuirati u što više škola, a dio podijeliti kao dodatnu nagradu učenicima koji
    postižu uspjehe na natjecanjima ili sudjeluju u drugim aktivnostima u vezi s fizikom.


Očekivani rezultati:

  - Povećano zanimanje javnosti, posebno učenika, za fiziku i rad vrhunskih znanstvenika.

Koordinator:
prof. dr.sc. M. Požek
Fizički odsjek PMF-a, Sveučilište u Zagrebu, Bijenička 32, Zagreb tel. (01) 460 55 41, fax. (01) 468 03 36