Službene stranice
PROMOCIJA WYP2005 NA PROIZVODIMA ŠIROKE POTROŠNJE

Koordinator:
doc. dr. sc. S. Supek
Fizički odsjek PMF-a, Sveučilište u Zagrebu, Bijenička 32, Zagreb
tel. (01) 460 55 69, fax. (01) 468 03 36

Ciljevi:

  - Zainteresirati vodeće ljude naše industrije za potrebu podupiranja i promocije znanosti;

  - upoznati ih s ulogom i doprinosom fizike u razumijevanju svijeta, razvoju tehnologije i podizanju
    kvalitete života;

  - motivirati vodeće ljude naše industrije da postave logotip WYP2005 na proizvode opće
    potrošnje kako bi dnevnim izlaganjem senzibilizirali i usmjerili opću populaciju na pitanja
    o fizici;

  - na web stranicama HFD-a posvećenim obilježavanju WYP2005 dodati fizikalna objašnjenja i
    podatke relevantne za pojedine proizvode široke potrošnje i time potaknuti znatiželju, ali
    i mogući interes naše industrije za neke buduće suradnje s fizičarima;

  - potaknuti voditelje službi za marketing i odnose s javnošcu da ističu svoju podršku WYP2005
    i time doprinose većoj vidljivosti obilježavanja WYP2005;

  - ukazati vodećim ljudima u industriji na važnost i njihovog doprinosa u podizanju svijesti o ulozi
    znanosti i potrebe razvoja na znanju utemeljenog društva budući da će im to s vremenom
    donijeti kompetentniju radnu snagu;

  - istaknuti da bi logotip WYP2005 mogao doprinijeti pozitivnoj slici njihove kompanije i u
    Hrvatskoj i svijetu budući da je Svjetska godina fizike ujedno i Međunarodna godina fizike;

  - u Zagrebu i drugim gradovima Hrvatske nastojati u suradnji s gradskim upravama postići da se
    logotip WYP2005 postavi na niz vidljivih mjesta kao što su cvjetnjaci (npr. ispred muzeja
    Mimara), parkovi, šetališta, tramvaji, tende kavane itd.

Očekivani rezultati:

  - Povećani interes domaće industrije za podupiranje i promociju znanosti;

  - povećana vidljivost i spoznaja o obilježavanju Svjetske godine fizike u općoj populaciji;

  - podizanje svijesti o potrebi i ulozi fizike u svakodnevnom životu;

  - podizanje svijesti o potrebi i prednostima korištenja znanosti, naročito fizike, u razvoju
    marketinških strategija na domaćem i medunarodnom tržištu;

  - dugoročni učinci potpore naših proizvođača i distributera proizvoda opće potrošnje mogli bi biti
    značajni u prepoznavanju stvaralačke i pokretačke uloge znanosti u razvoju tehnologije i
    društva i potrebe podizanja kvalitetne edukacije mladih i potpore znanstvenih projekata;

  - svakodnevnim jezikom objašnjena i približena ''fizika proizvoda opce potrošnje'' za koju će i
    opća populacija pokazati interes.