Službene stranice
PHYSICS TALENT SEARCH

Koordinator:
prof. dr.sc. K. Zadro
Fizički odsjek PMF-a, Sveučilište u Zagrebu, Bijenička 32, Zagreb
tel. (01) 460 55 37, fax. (01) 468 03 36

Cilj: potaknuti zanimanje za fiziku kod učenika osnovnih i srednjih škola.

Opis:
Pokrenut je međunarodni projekt prepoznavanja nadarenih za fiziku među učenicima osnovnih i srednjih škola. Međunarodni odbor je odredio opća mjerila i donio preporuke za izbor i prepoznavanje darovitih mladih fizičara. Radne grupe u državama sudionicama će u skladu s tim mjerilima i preporukama provesti prepoznavanje nadarenih u svojim državama te nominirati učenike za međunarodna priznanja.

Prepoznavanje učenika nadarenih za fiziku vršit će se kroz njihovo sudjelovanje u različitim aktivnostima povezanim s fizikom. Aktivnosti između ostalih uključuju: osmišljavanje i izvođenje fizikalnih pokusa, podučavanje fizike, natjecanje u znanju, proučavanje istraživačke literature, fotografiranje fizikalnih pojava, obilježavanje svjetske godine fizike.

Projekt uključuje određivanje pravila za izbor, poziv za nominacije, tiskanje i distribuciju promotivnog materijala, slanje poziva za nominacije, dodjelu državnih i međunarodnih priznanja te nominaciju za Međunarodne mlade veleposlanike svjetske godine fizike 2005.

Očekivani rezultati: povećano zanimanje učenika za fiziku.