Službene stranice
USUSRET HRVATSKOM TJEDNU FIZIKE 2005.


Koordinator:
dr. sc. S. Milošević
Institut za fiziku, Bijenička 46, Zagreb
tel. (01) 469 88 02, fax. (01) 469 88 89

Svrha ovog projekta je priprema niza događaja u Hrvatskoj tijekom Svjetske godine fizike 2005. Središnji dogadaj bit će "Tjedan fizike" koji će se održati u Zagrebu (i preko interneta bit će vezan s ostalim hrvatskim gradovima) u vrijeme Europskog tjedna znanosti. "Tjedan fizike" pripremat će se postupno od početka 2005. godine nizom događaja kojima će se povećavati pozornost javnosti. To uključuje izvedbe pokusa na javnim mjestima, interaktivne pokuse u znanstvenim institucijama i školama, popularna predavanja, radionice i natjecanja.

Uz porast razine javne svijesti o znanstvenom i tehnološkom napretku i njegovu utjecaju na društvo, ciljevi ovog projekta su također:

  povećanje spoznaje među znanstvenicima i političarima o tome da je promocija znanosti
među mladima dugoročni interes i same znanosti;

  jačanje i promicanje suradnje znanstvenih institucija u Hrvatskoj;

  unapređenje dijaloga političara i znanstvene zajednice;

  uključenje multimedijske prezentacije u promociji i razumijevanju fizike, fizičkih znanosti i
njihove povezanosti s drugim područjima znanosti;

  inicijacija suradnje s lokalnim industrijama i tehnološkim parkovima;

  olakšanje i povećanje komunikacije između medija i znanstvenih (visokoškolskih i
istraživačkih) institucija;

  inicijacija dana fizike u školama na trajnoj osnovi (susreti znanstvenika i učenika osnovnih i
srednjih škola, predavanja znanstvenika, radionice).

Sam Tjedan fizike uključuje i Otvorene dane na Horvatovcu - brdu znanosti na kojem se nalaze vodeće znanstvene ustanove u Hrvatskoj: Fizički odsjek i Geofizički odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, Institut Ruđjer Bošković i Institut za fiziku, koje su suorganizatori cijelog projekta. One predstavljaju oko 80 % istraživačkih kapaciteta u fizici u Hrvatskoj.

Projekt 1. dio je velikog FP6 projekta #516938 WYP2005 EUROPE, koji obuhvaca 25 zemalja i čiji je nositelj Europsko fizikalno društvo, te će biti sufinanciran sredstvima Europske unije.