Ciljevi

Glavni cilj ovog radnog paketa je povećanje interesa i prihvata fizike među učenicima srednjih škola. To planiramo ostvariti tako da dođemo u njihove škole i da im, kroz predavanja i radionice, predstavimo nove i zanimljive fizikalne teme na jednostavan i izazovan način.

Želja nam je da im pokažemo da je fizika prisutna u našim svakodnevnom životu i da može biti lijepa.

Otkrivanjem njene ljepote poticali bi kreativnost, ne samo učenika nadarenih za prirodoslovlje, nego i učenika nadarenih za umjetnost. Na taj način fizika postaje sastavnim dijelom naše kulture.

Znanstvenici bi svojim predavanjima a studenti pokusima poboljšali komunikaciju između škole i znanosti.

Oni bi, putujući i posjećujući škole diljem Hrvatske promicali Svjetsku godinu fizike, svijet znanosti, i umanjili razlike u edukacijskom potencijalu između velikih i malih gradova Hrvatske.

Očekujemo:

- jačanje interesa učenika i profesora srednjih škola za fiziku i za znanost općenito

- poboljšanje komunikacije između znanosti i školstva

- proizvodnju novog popularnog i suvremenog obrazovnog materijala

- otkrivanje ljepote fizike uz stvaranje novog, umjetničkog sadržaja posvećenog fizici

Povratak na uvodnu stranicuNatječaj ''Ljepota fizike''''Ljepota fizike'' u vašoj akoliFestival popularnih predavanja
Uredio: Ivica Aviani
design: Antun Čajkovac©