Službene stranice
LANČANI POKUS


Lančani je pokus za sve koji se vole igrati s fizikom, za sve koji se dobro zabavljaju dok sastavljaju i demonstriraju pokuse.

Najlakše bi bilo opisati lančani pokus kao dinamičan događaj analogan rušenju dugog niza domino pločica. Međutim, ovdje umjesto pada slijedeće pločice imamo start novog fizikalnog procesa i tako dalje. Primjerice, kotrljaju se kuglice, prelijeva se tekućina, vrte se magneti... Iz jednog procesa slijedi drugi i tako dobivamo niz zanimljivih fizikalnih pojava! Različitim je dijelovima lanca zajedničko to da svaki završetkom vlastitog procesa potiče djelovanje slijedećega.

Pogledajte stranice naših slovenskih kolega posvećene lančanom pokusu.

Podrazumijeva se da pri konstruiranju lančanog pokusa treba voditi računa o standardiziranim dijelovima.

Vezni član:
Predviđeno je korištenje jedinstvenog veznog člana između pojedinih eksperimenata unutar lanca. Vezni član osigurava organizator. Koristile bi se metalne kuglice promjera 2cm i to tako da jedna pada s visine 45cm aktivirajući pri tome slijedeći pokus odnosno napravu koja je dio lančanog pokusa. Završetkom fizikalnog procesa u tom dijelu, druga kuglica "prenosi informaciju" slijedećem dijelu također padom s visine 45cm. Naravno, uređaji koji čine lanac moraju biti povezani tako da je takav način aktiviranja, odnosno prihvaćanja kuglice, moguć. Primjerice, kuglicu je moguće "uhvatiti" i dalje usmjeriti plastičnom bocom kojoj je odrezano dno.

Pogledajte neke mogućnosti lančanih pokusa predstavljenih foto-albumom slovenskih organizatora.

Vrijeme trajanja:
Cijeli se eksperiment treba odvijati najmanje 20s, kako bi publika uopće mogla registrirati što se događa, a najviše 120s jer moramo računati i na pomanjkanje koncentracije gledatelja.

Dimenzije:
Visina naprave ne bi trebala biti veća od 1,5m. Također, površina na kojoj se eksperiment odvija ne bi trebala biti veća od 120cm x 60cm. Naime, svaka će ekipa sastavljača lančanog pokusa imati na raspolaganju jednu školsku klupu pa to treba imati u vidu pri konstruiranju odgovarajuće naprave. Dakle, eksperiment postavljen na jednoj klupi treba biti u mogućnosti "komunicirati" sa susjednim na što prilagodljiviji način, npr. prijenos kuglice može se izvesti i savitljivom plastičnom cijevi.

Sigurnost uređaja:
Unutar lančanog eksperimenta ne smiju se koristiti opasne odnosno otrovne kemikalije, niti zapaljivi ili eksplozivni materijali. Također, ne smije se koristiti visoki napon. Isključena je upotreba životinja. Općenito, vrijede sigurnosna pravila za standardne školske eksperimente. Posebno treba napomenuti da djelovanje eksperimentalnog uređaja ne smije oštetiti površinu na kojoj se uređaj nalazi niti uznemiriti gledatelje. Treba imati u vidu da će poneki promatrač htjeti dodirnuti dio uređaja.

Ograničenja kod električnih uređaja:
Eventualno korištenje uređaja kao što su elektromotori raznih vrsta, ventilatori, crpke i slično, podrazumijeva rad pri naponu od najviše 24V. Zabranjeno je koristiti napon mreže 220V, odnosno, za napajanje električnih uređaja treba koristiti baterije.

Ponovljivost eksperimenta:
Cijeli bi uređaj trebao biti sastavljen tako da je moguće ponavljanje pokusa najviše 15min nakon prethodne demonstracije. To znači da treba ponijeti "rezervne dijelove", alat i pribor kojim se može osigurati početno stanje uređaja kako bi se pokus mogao lako ponoviti. Naravno, pretpostavka je da bi već od prvog pokušaja cijeli niz trebao biti uspješno prikazan. U svakom slučaju, nužno je ponijeti sav pribor i dijelove koji bi mogli zatrebati. Planira se od dvije do četiri demonstracije.

Privlačnost za gledatelje:
Ideja je da se prikaže kako fizikalne pojave mogu biti demonstrirane na zanimljiv način bez visoko sofisticiranih uređaja, dakle, da je moguće iz jednostavnih dijelova iz svakodnevice sastaviti efektnu cjelinu. Prema tome, preporuča se korištenje lako dostupnih materijala koji se uz to mogu i estetski oblikovati kako bi pojedini dijelovi uređaja bili što zanimljiviji publici.

Pogledajte izbor snimljenih lančanih pokusa!

Napomena:
Očekuje se da svaka ekipa koja bude sudjelovala u lančanom pokusu ukaže na zanimljivost "svoje" fizikalne pojave na što maštovitiji način. To je očito moguće učiniti različitim načinima pretvorbe energije koju prenosi kuglica kao vezivi član.

Kontakt-adresa: hrvoje.negovec@vip.hr