Svjetska godina fizike u organizaciji Hrvatskog fizikalnog društva

Hrvatsko fizikalno društvo

povratak na glavnu stranicu interaktivnih pokusa

Projekt WYP2005 - Svjetska godina fizike 2005: aktivnosti u Europi izabran je i financiran u 

6. okvirnom programu Europske komisije unutar Specifične potporne akcije za Europski tjedan znanosti 2005.

 

TV emisije:

Kratki spoj HTV2 28.11.2005.

 

Trenutak spoznaje HTV2 11.05.2005.

 

 

Radne cjeline europskog projekta:

 

tjedan fizike

 

izvedbe na 

javnim mjestima

 

interaktivni 

pokusi

 

ljepota fizike

 

lančani pokus

 

povijesni fizikalni pokusi

 

 

 

 

nositelji (kontakt)

 

ciljevi

 

 

 

 

Dilatacija vremena (Nositelj aktivnosti: D. Bosnar)

Opis: Jedna od ključnih tvrdnji Einsteinove specijalne teorije relativnosti je vremenska dilatacija. Ova činjenica može se demonstrirati na primjeru detekcije miona na Zemljinoj površini nastalih u atmosferi kod interakcije primarnih kozmičkih zraka s jezgrama atoma zraka. Naime, mion kao nestabilna čestica može preživjeti od mjesta nastanka u atmosferi do mjesta detekcije na Zemljinoj površini samo zbog dilatacije vremena, jer njegovo vrijeme života u sustavu u kojem on miruje je manje od vremena koje protekne od dolaska od mjesta nastanka do Zemljine površine.

Europski tjedan znanosti

 Međunarodne aktivnosti:

www.wyp2005.org

Svjetska godina fizike u organizaciji Hrvatskog fizikalnog društvawyp2005.hfd.hr

 

Europski tjedan znanosti

 

Tsunami i valovi slobodne površine (Nositelj aktivnosti: M. Pavić)

Opis: U bazenu s vodom bit će prikazani valovi duboke vode, utjecaji nelinearnosti te lom, refleksija i rezonancija valova. Sama aktivnost je namijenjena da bude što više interaktivna, gdje bi sudionici sami proizvodili valove te opažali i mjerili pojave do kojih će dolaziti. Demonstracija će biti podijeljena u 15-20min cjeline unutar kojih će, pored eksperimenta, sve pojave biti dodatno objašnjene putem poster i multimedijalnih prezentacija.  

Model bure (Nositelj aktivnosti: M. Pavić)

Izradom bazena s topografijom demonstrirat će se osnovni uvjeti nastanka bure kao jednog od važnijih meteoroloških fenomena u Hrvatskoj. Osnovna svrha ove aktivnosti je približiti meteorologiju, kao granu primijenjene fizike, širem pučanstvu putem fenomena bure koji je vrlo karakterističan za našu  državu. Sama aktivnost će biti popraćena multimedijalnom i poster prezentacijom.

Akustički rezonatori (Nositelj aktivnosti: M. Požek)

Opis: Šuplje cijevi titraju karakterističnom frekvencijom ovisno o dimenzijama i o plinu koji se u njima nalazi. Takvi akustični rezonatori filtriraju pozadinski šum propuštajući samo rezonantnu frekvenciju. Posjetitelji se potiču na razmišljanje o fizikalnoj pozadini zakona akustike. Atraktivnim izgledom instalacije želi se skrenuti pozornost prolaznika i posjetitelja na instituciju kojoj se približavaju.

Veliki kondenzator (Nositelj aktivnosti: Đ. Drobac)

Opis: Kondenzator sastavljen od velikih planparalelnih ploča nabija se visokim naponom i stvara silu sposobnu podići teške predmete.