Službene stranice
Opća skupština Ujedinjenih naroda je 10. lipnja 2004. prihvatila rezoluciju A/RES/58/293 (čiji supredlagač je bila i Republika Hrvatska) kojom je 2005. godina proglašena Međunarodnom godinom fizike. Time je zaokružena višegodišnja inicijativa pod imenom Svjetska godina fizike 2005. (World Year of Physics 2005), koju je pokrenulo Europsko fizikalno društvo (EPS), a kojoj se pridružila Međunarodna unija za temeljnu i primijenjenu fiziku (IUPAP) te podržavao UNESCO.

2005. godina se također naziva i Einsteinova godina, jer se navršava točno stotinu godina od kada je Albert Einstein objavio svoja tri epohalna znanstvena rada koji su bitno utjecali na razvoj fizike i doveli do brojnih primjena koje su danas dio naše svakodnevnice. Bili su to radovi o Brownovom gibanju (gdje su uvedene nove postavke o postojanju atoma), fotoelektričnom efektu (gdje je postulirana korpuskularna priroda svjetlosti) te specijalna teorija relativnosti (s novim konceptima vremena i prostora te energije i mase).

Međunarodna godina fizike 2005. obilježava annus mirabilis 1905 i slavi genijalnost Alberta Einsteina. No ona treba biti i prilika da se skrene pozornost na važnost fizike i prirodoslovlja u svakodnevnom životu. Opadanje stupnja razumijevanja fizike u javnosti te interesa za studiranjem fizike je, početkom 21. stoljeća, prisutno u cijelom svijetu. Istovremeno, činjenica je da rješavanje bitnih globalnih problema (proizvodnja energije, zaštita okoliša i ljudskog zdravlja) teško može napredovati bez razvoja i doprinosa fizike. Trebamo uvjeriti sve da naša današnja temeljna istraživanja predstavljaju osnovu neophodnih tehnologija u budućnosti.

Aktivnosti obilježavanja Medunarodne godine fizike u Hrvatskoj odvijaju se pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske gospodina Stjepana Mesića i supokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a koordinira ih Hrvatsko fizikalno društvo (HFD) kao krovna nacionalna strukovna udruga. Predložen je niz manifestacija, u kojima sudjeluju i druge institucije (Institut Ruđer Bošković, Institut za fiziku, Fizički i Geofizički odsjeci Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu), te studenti fizike i učenici.